Workshop De Vrouw, de Ziel en het meisje (1 dag)

De Vrouw, de ziel, en het meisje

Deze workshop gaat over hoe je weer heel kunt worden. Hij is voor mensen die op een zachte manier willen werken met oude littekens. Je leert pijnlijke ervaringen uit je jeugd een plek en betekenis geven. Zo bepalen ze steeds minder je doen en laten in het heden. 

Data: 30 maart 2019 (1 dag) en

28 september 2019 (1 dag)

Tijd: 10.00-16.30 uur

Kosten: € 125,-

Adres: Houten

Inschrijven >>

De helende beweging

“In ons organisme is een onverwoestbare drang naar heelheid werkzaam.”

Een ziel wordt als mens geboren in een gezin en doet allerlei ervaringen op die haar persoonlijkheid vormen. Als kind leer je al wat je moet doen om goedkeuring te krijgen en erbij te horen. We lopen kleine en grote beschadigingen en trauma’s op. Daar waar we gewond raken, deelt de ziel zich op in een gewond kinddeel, en een zielsdeel dat zich terug trekt naar zijn oorsprong. Het gewonde deel staat stil in de tijd waarin de pijnlijke ervaring plaats vond. Hierdoor wordt die pijn steeds opnieuw ervaren. Dit deel zoekt naar een weg uit de pijn en kan telkens opnieuw worden opgerakeld. Dit kan ook geheel onbewust gebeuren. In het spanningsveld van het uit elkaar getrokken kinddeel en zielsdeel zit levensenergie gevangen. Die levensenergie blijft zoeken naar integratie: we blijven zoeken naar manieren om onze wonden te helen. De Zwitsers psychiater en psycholoog Carl Jung zegt daarover: ‘In ons organisme is een onverwoestbare drang naar heelheid werkzaam’. In deze workshop gaan we naar de plek in jezelf van waaruit je de helende beweging kunt maken.

Het gaat over:

  • Je middelpunt te vinden.
  • Voelen, ervaren en je eigen kracht terug vinden.
  • Contact maken met je pijn en gewonde delen.
  • De wijsheid in jezelf aanspreken.
  • Vitaal in je lichaam, relaties en werk.
  • Zicht krijgen op je verlangen en vol zelf-trouw in het leven te staan.
  • Zingeving en contact met het grote levensweb waar wij allen deel van uitmaken.

Werkwijze
Tijdens deze dag werken we met ervaringsgerichte oefeningen, meditatie en individueel opgezette opstellingen (dus niet met de groep). We werken in een kleine groep van maximaal 8 vrouwen. Ieder werkt met zijn eigen thema’s. De oefeningen die we doen brengen je naar de onbewuste lagen in je zelf. Ze openen de weg naar zowel het gewonde deel als de helende beweging vanuit je ziel. De oefeningen spreken direct tot je eigen wijsheid die diep in jou aanwezig is. Daardoor kun je nieuwe inzichten krijgen en kan de helende beweging in gang gezet worden.

De ervaring van de deelnemers na deze dag is dat zij vaak een grotere stevigheid in zichzelf ervaren. Vaak wordt tijdens deze dag een eerste of volgende stap gezet op weg naar zelfheling na een tijd van zoeken en stagnatie. Je komt vaak meer in contact met je werkelijke verlangens. De ervaringen werken langere tijd door.

Begeleiders en therapeuten die hun professionele ontwikkeling willen verdiepen, zijn welkom wanneer ze bereid zijn om te werken met hun persoonlijke thema’s.

Inschrijven >>