Coaching

Iedere coaching en begeleiding begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen of er een klik is, of mijn werkwijze je aanspreekt, en of er voldoende basis van vertrouwen is. Ook staan we uitgebreid stil bij jouw hulpvraag: wat is je vraag en waar ben je naar op zoek? Het kan gaan over uiteenlopende levensvragen of thema’s waarin je wilt groeien. Zoals je werk, je relatie met familie of partner, of hoe je meer in je kracht kunt staan.

Ik vertel je meer over mijn werkwijze en samen kijken we of dit bij jou past. Aan het einde van het gesprek schets ik ruwweg de aanpak voor het begeleidingstraject die ik voor ogen heb. Als we beiden instemmen met een traject, wordt een ontwikkelplan met bijbehorende doelstelling ingevuld en ondertekend. Daarna volgt het traject, dat gemiddeld uit vijf tot tien sessies bestaat.

Je kunt ook altijd een los coachingsgesprek inplannen als je behoefte hebt om te spiegelen. Vooral deelnemers van een workshop of mensen die eerder een begeleidingstraject hebben gedaan doen dat.

Begeleidingstraject

Om je goed te kunnen begeleiden vind ik het belangrijk dat je op je gemak voelt bij mij, je plezier ervaart in het samen werken, en dat je de rust vindt om stil te staan. Mijn streven is om een veilige, liefdevolle omgeving te scheppen, zodat je in alle openheid en eerlijkheid naar je vraag kunt kijken.

Ik gebruik daarom verschillende methoden, zoals:

  • Systemisch werken (familieopstellingen)
  • Transactionele analyse (psychologie van de ontmoeting)
  • NLP
  • biografisch werk
  • visualisatie en meditatie.

Deze werkvormen spreken naast je ratio ook je gevoel en emoties aan. Dit zijn de lagen waar we meestal maar moeilijk bij komen vanwege heftige gevoelens, oude pijn, verstrikkingen en patronen. Verandering gaat immers niet alleen via het verstand maar voor een heel groot deel ook via je gevoel.

Na drie sessies bespreken we de voortgang.

Afronding

Vaak krijg je op enig moment in jouw proces het gevoel dat je wezenlijke stappen hebt gezet en dat je probleem hanteerbaar is geworden. De wereld lijkt veranderd en in ieder geval is er iets wezenlijks in jou verschoven. We ronden dan af op een passende manier en een evaluatiegesprek.

Vertrouwelijkheid

Ik respecteer jouw privacy en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je me geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Dat betekent dat niets uit het traject wordt besproken met derden zonder jouw schriftelijke toestemming.

Wil je graag een keer kennis maken, of heb je vragen? Bel of mail me gerust, ik help je graag verder.