Visie

Mijn coaching en begeleiding zijn gebaseerd op vier pijlers die samen de route van het hart vormen. Afhankelijk van je vraag en de fase waar je in zit, ligt de nadruk op een of meerdere thema’s.​

De rode draad
De verticale pijler van verleden en toekomst. Wat moest je in jezelf opzij zetten omdat je je moest aanpassen, omdat het je zo geleerd werd, of omdat het de beste strategie was tijdens onveilige en stressvolle ervaringen? Je leert om weer contact te maken met je innerlijke wijsheid en met iedere stap integreer je verloren kind- en zielsdelen en kom je steviger in  je middelpunt te staan.

Verbinding
De horizontale pijler van de helende beweging in de ontmoeting met de mensen om je heen. Wanneer je stevig in je middelpunt verankerd bent, kun je steeds vaker jouw stem laten horen. Je kunt in de ontmoeting in contact blijven met je eigen pijn en verlangen en stappen zetten naar de ander toe. Het masker van je aangepaste zelf kan wat vaker af.

Crone
Een Crone is een vrouw die van het leven geleerd heeft. Ze is wijs geworden tijdens de tocht die ze gegaan is en geeft die wijsheid door aan anderen. Als je de verticale en horizontale pijlers doorloopt, maak je de cirkel rond. Je kunt de processen in jezelf leiden. Deze weg is onlosmakelijk verbonden met de weg naar binnen. Je ziet de gaven van de opgaven uit je verleden en je draagt deze uit naar buiten. Je leert om je mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar in balans te gebruiken.

Magie
De vierde pijler is de spirituele dimensie. Als je meer vanuit je natuurlijke ik leeft, merk je dat het karakter van je ontmoetingen verandert. Er is meer intimiteit, je komt dichter bij de ander en kunt nabijheid toelaten. Je vertrouwt meer op je onderbuikgevoelens en laat je leiden door je hart. Je ontmoet elkaar in de stille ruimte van je hart van ziel tot ziel, voorbij de woorden.