Werkwijze

Ik benader psychische klachten ontwikkelingsgericht: als ontwikkel-taken en groeikansen. Mensen typeren mij als toegankelijk, doortastend en deskundig. We werken samen aan het vinden van de antwoorden in jezelf, zodat je richting kunt geven aan je leven van binnenuit.

Iedereen krijgt in het leven te maken met veranderingen,  hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Dit vraagt altijd een antwoord van jou, maar kan je flink uit je evenwicht brengen en problemen geven van psychische, emotionele en relationele aard. Je kunt dan soms niet meer goed bij je innerlijk weten. Ik bied je psychologische begeleiding zodat je weer bij dat weten komt. 

Vinden van je eigen stem

In de begeleiding werk ik holistisch: lichaam, ziel, geest en emoties hebben allemaal een plek. In het samen werken met je emoties, gevoelens en verlangens, zul je zien dat er zich een pad ontvouwt en dat je je innerlijke stem vindt. We kijken ook naar wat het volgen van die stem in de weg staat: terugkerende patronen, wat je van jezelf op de voorgrond zet, maar ook wat je in de schaduw laat staan. Hierdoor kun je die delen steeds meer integreren. We leggen verbanden tussen vroegere en latere gebeurtenissen, en hoe jouw klachten en problemen zijn ontstaan, maar vooral hoe je daarin kunt groeien.

“Susan verstaat de kunst van begeleiden om de diepere lagen in jezelf op te zoeken. Daar ontvouwen zich de beelden en signalen die je vertellen wat je te doen staat. Integer, betrouwbaar en deskundig zijn begrippen die bij haar passen.”

Hier lees je meer over de vragen die ik regelmatig in mijn praktijk krijg. Wil je meer weten over welke therapievormen ik inzet? Lees dan hier verder.

Heb je vragen? Bel of mail me gerust, ik help je graag verder.

In stappen ziet een begeleidingstraject bij mij er als volgt uit:

Intake en adviesgesprek
De intake bestaat meestal uit twee gesprekken, soms aangevuld met vragenlijsten. In de intake vertel je de reden en achtergrond van je komst. Ik stel vragen zodat je tot de kern van je vraag kunt komen. Die vraag vormt de basis voor, en geeft richting aan het begeleidingstraject. We stellen vast of mijn werkwijze aansluit bij jouw behoeften en of het persoonlijk klikt tussen ons.

Als we besluiten om verder te gaan, dan stellen we in de tweede sessie de thema’s vast waar we mee zullen werken, en plannen de afspraken voor het traject in.

De begeleiding heeft betrekking op de door jou aangedragen hulpvraag en doelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd.

Begeleiding
In de consulten werk ik, naast het gesprek, regelmatig met ervaringsgerichte oefeningen en ik geef vaak huiswerkopdrachten mee. Het doel is dat je meer in je eigen middelpunt komt te staan, of in contact met je innerlijke stem zoals mensen dat ook wel noemen. Zodat je van daaruit richting kunt geven aan je leven.

Om je goed te begeleiden is het van belang dat je vertrouwen voelt, je kunt ontspannen, en plezier ervaart in onze samenwerking. Ik streef altijd naar een veilige omgeving waarin je op je gemak kunt zijn, zodat alle ruimte ontstaat voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Afronding en evaluatie
Het moment van afronding bepalen we in gezamenlijk overleg. We plannen dan nog een laatste sessie waarbij we een terugblik doen op jouw proces en je het geleerde en gedeelde kunt integreren.