Integratieve therapie

De basis van ons werk samen vormt het gesprek. Daarbij maak ik gebruik van een mix van werkvormen. Deze krachtige tools gaan voorbij ons mentale ego en maakt dat we ook op de laag van emoties en gevoelens kunnen werken. Dit zijn de lagen waar we meestal maar moeilijk bij komen vanwege pijn, verstrikkingen en patronen. Verandering gaat immers niet alleen via het verstand maar voor een heel groot deel via je gevoel. Hieronder lees je meer over de psychologische ontwikkeltools waar ik mee werk.

Innerlijk luisteren met Focusing

Dit is een techniek die ik altijd in ieder gesprek toepas. Soms expliciet als oefening, maar ook meer impliciet om steeds ook je gevoel mee te laten doen en woorden te geven. Wanneer je focust, richt je de aandacht op iets wat voelbaar is in je lichaam. Dit gevoel (‘felt sense’) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving hiervan. Op deze zelfde manier kunnen problemen of klachten die je in de therapie inbrengt, lijfelijk worden ervaren. Door te focussen ga je steeds meer helder verwoorden wat je ervaart. Dit geeft tegelijkertijd meer begrip, inzicht én verandering. Focusing helpt je om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat ‘waar’ is voor jou in een situatie. Als je focusing hebt geleerd dan beschik je over een vaardigheid die je in je verdere leven dagelijks kunt toepassen, op elk moment en in allerlei situaties.

Contact maken met je authentieke behoeften met EFT-i

Emotion focused therapy, of kortweg EFT, richt zich op het aanbrengen van veranderingen in emoties door emoties. Emoties zijn de drijvende kracht van ons bestaan. Het zijn als het ware informatie-pakketjes die ons laten weten wat we moeten doen. Authentieke emoties werken als een kompas en geven richting aan je handelen. Vaak zijn we echter gekwetst geraakt in deze gevoelens en kunnen we ze niet meer authentiek ervaren en er naar handelen. We worden bijvoorbeeld boos als we verdrietig zijn, of andersom. Met EFT leer je terug te gaan naar de authentieke gevoelens en weer contact te maken met je behoeften. We werken onder andere aan:

  • Het beter leren begrijpen van je eigen hechtingsemoties;
  • Je emoties te reguleren
  • Je emoties te lezen
  • Je authentieke gevoelens te communiceren

De -i- staat voor individueel. Dit om het onderscheid te maken met de EFT-c (couples) voor echtparen die in relatietherapie wordt toegepast.

Levenslooppsychologie

Levenslooppsychologie komt voort uit de ontwikkelingspsychologie en gaat ervan uit dat we ons een leven lang blijven ontwikkelen en groeien aan de hand van de vraagstukken die het leven ons voorschotelt. Dat begint al vanaf onze geboorte. De manier waarop we ons hechten wordt sterk beïnvloedt door de ervaringen uit je vroegkinderlijke tijd. Dit neem je mee het leven in. We onderzoeken de ervaringen uit je jeugd op patronen in het dagelijks leven nu. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een authentieke manier daarvoor op te komen. Bindingsangst en verlatingsangst zijn thema’s die in relaties terug kunnen komen. Als dat voor je speelt, kan het heel helpend zijn om vanuit dit perspectief daarnaar te kijken.

We maken hierbij gebruik van transactionele analyse, biografisch werk, en systemisch werk om concreet met de vraagstukken die je tegen komt te werken.

Inzicht door Transactionele analyse

De transactionele analyse gaat ervan uit dat de ervaringen die je als mens in je jonge levensjaren opdoet, bepalend zijn voor de besluiten die je neemt over hoe je in het leven staat. Het gaat over je eerste hechtingservaringen en ontmoetingen met belangrijke anderen. Het helpt je te begrijpen waarom je nu met vertrouwen of juist niet anderen tegemoet treedt. Of je angstig bent of juist krachtig kunt zijn. Of je je groter of kleiner maakt. Je ontdekt hoe patronen in je privéleven en werk zijn ontstaan, en hoe je daar weer los van kunt komen.

De rode draad ontdekken met biografisch werk

In biografisch werk kijk je vanuit het perspectief van de levensloop. Hierdoor integreer je de wijsheid die je in het leven hebt opgedaan. Je levensverhaal onthult hoe dan ook jouw levensthema en je ontdekt wat wezenlijk is voor jou. Waar loop je warm voor, welke talenten willen gezien worden? Door achterom te kijken doe je recht aan de weg die je al hebt afgelegd en kun je je verbinden met de grote beweging die zich in je leven aftekent.

Systemisch werk

Of we willen of niet, mensen hebben elkaar nodig. We zijn in sterke mate van elkaar afhankelijk. Dat afhankelijk zijn van elkaar gaat gepaard met een natuurlijke neiging om voor elkaar te zorgen. Daarom leven we vaak in relaties waarin we voor elkaar zorgen. Dat zorgen en de uitwisseling maakt ons mens, dat maakt ons ook menselijk. Problemen kunnen ontstaan doordat de balans van rechtvaardigheid en loyaliteit in belangrijke relaties verstoord raken. Zo kan de balans van geven en nemen verstoord raken. Of kan een kind op een verkeerde plek in het gezin terecht komen als het overmatig verantwoordelijkheden op zijn schouders krijgt. Vanuit een systemische invalshoek, kunnen we kijken waar de balans verstoord is geraakt en hoe je die weer kunt herstellen. We kijken hierbij naar je gezin van herkomst en belangrijke (werk-, vriendschaps-, gezins-) relaties in je leven nu.

Daarnaast zet ik elementen uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en NLP (neurolinguistisch programmeren) in ter  voorbereiding op, of als ondersteuning van, de bovengenoemde methoden.