FAQ

Krijg ik de sessies vergoed?

De sessies worden deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het pakket dat je hebt afgesloten. De zorgverzekeraar hanteert een maximumvergoeding per keer, en per jaar, dat per pakket verschilt. Kijk ook onder ’tarieven’ voor verdere informatie.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Je hebt voor de sessies geen verwijzing nodig. De sessies vallen onder de onvergoede generalistische Basis GGZ.

Hoe lang duurt een sessie?

Een sessie duurt een 45-60 minuten.

Hoe vaak zijn de sessies?

De eerste twee gesprekken zijn samen de intake. Hier zit meestal 1-2 weken tussen. Na de intake bekijken jij en ik samen wat een goede frequentie voor de gesprekken is. Meestal is eenmaal per 3 weken een fijn ritme. Dat is op geleide van hoe het met jou gaat, en natuurlijk wat je zelf wilt. 

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Iedereen is anders en ook het vraagstuk waar je mee wilt werken kan meer of minder ingewikkeld zijn. Op basis van de ervaringen in mijn praktijk kan ik daar het volgende over zeggen:

  • Kortdurende begeleiding van 5-7 sessies kan voldoende zijn wanneer zowel het vraagstuk waar je aan wilt werken als het resultaat wat je wilt bereiken duidelijk omlijnd en afgebakend zijn.
  • Middellange begeleiding van 10-12 sessies is vaak aangewezen wanneer je vraag wat complexer is en een aantal thema’s in je leven nu, en/of vanuit je verleden, op elkaar inwerken.
  • Lange termijn begeleiding kiezen mensen, die een stap hebben gezet met de vraag waar ze aanvankelijk mee kwamen, en die daarna verder willen blijven werken aan persoonlijke groei en bewustwording.

Ik plan regelmatig een evaluatiemoment in waarin we samen terug kijken naar de stappen die je hebt gezet en waarbij we de richting bepalen voor het vervolg.

Hoe borg je de privacy van mijn gegevens?

HierPrivacy clientdossier lees je hoe ik jouw privacy borg.

Ben je lid van een beroepsvereniging?

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA) en ik onderschrijf de beroepscode van deze vereniging.

Hoe zorg je ervoor dat je beroepskennis up-to-date is?

Ik blijf me continu ontwikkelen door ieder jaar training en scholing te volgen bij geaccrediteerde opleidingsinstituten. Ook neem ik deel aan intervisiegroepen. Ik ben van nature ontzettend nieuwsgierig en blijf me verwonderen over de bijzondere wereld van onze psyche en de helende beweging die daar in besloten ligt.

Op welke dagen en tijden kan ik terecht?

Maandag van 9.00 – 17.00 uur
Dinsdag geen praktijk
Woensdag van 9.00 – 17.00 uur
Donderdag van 14.00 – 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 – 13.00 uur

Susan Vroemen

Je bent van harte welkom.

Tel. 06-26270722

Of neem contact op via het contactformulier.

Aangesloten bij:

Ned. ver. van psychologen en agogen