Integratieve therapie

In mijn begeleiding staat ons gesprek altijd centraal. En in dat gesprek maak ik gebruik van een mix van werkvormen: krachtige tools die voorbij je mentale ego gaan en die maken dat je ook op de laag van emoties en gevoelens kunt werken.

‘Aan de hand van dagelijkse moeilijkheden kwamen heel goed de diepere problemen aan het licht, en ik voelde me bij Susan heel veilig en vrij om daarover te praten zonder veroordeeld te worden. Door de koppeling met actuele problemen voelde ik al snel dat ik er iets aan kon doen.’

Focusing
Als je focust, richt je de aandacht op iets wat voelbaar is in je lichaam. Dat gevoel (felt sense) is de lichamelijke ervaring van een gebeurtenis of een beleving. Op dezelfde manier kun je problemen of klachten die je in de therapie inbrengt lijfelijk ervaren. En door daarop te focussen, ga je steeds helderder verwoorden wat je ervaart.

Focusing geeft meer begrip, inzicht én verandering, en helpt je om erachter te komen wat je werkelijk voelt en wat voor jou ‘waar’ is in een situatie. Als je focusing hebt geleerd, beschik je over een vaardigheid die je in je verdere leven dagelijks kunt toepassen, op elk moment en in allerlei situaties.

Focusing is een techniek die ik in ieder gesprek toepas. Soms expliciet, als oefening, maar ook meer impliciet, om steeds ook je gevoel mee te laten doen en er woorden aan te geven.

Levenslooppsychologie
Levenslooppsychologie komt voort uit de ontwikkelingspsychologie en gaat ervan uit dat je je een leven lang blijft ontwikkelen aan de hand van de vraagstukken die het leven je voorschotelt. Dat begint al vanaf je geboorte. De manier waarop je hecht wordt namelijk sterk beïnvloed door de ervaringen uit je vroegkinderlijke tijd – en dat neem je mee het leven in.

We onderzoeken de ervaringen uit je jeugd op patronen in je dagelijks leven nu. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert daar op een authentieke manier voor op te komen. Bindingsangst en verlatingsangst zijn thema’s die in relaties terug kunnen komen. Als dat voor je speelt, kan het heel helpend zijn om daar vanuit dit perspectief naar te kijken.

Transactionele analyse
De transactionele analyse gaat ervan uit dat de ervaringen die je als mens in je jonge levensjaren opdoet, bepalend zijn voor de besluiten die je neemt over hoe je in relaties staat. Het gaat over je eerste hechtingservaringen en ontmoetingen met belangrijke anderen.

De transactionele analyse leert je beter begrijpen waarom je anderen met vertrouwen tegemoet treedt, of juist niet. Of je angstig bent, of juist krachtig kunt zijn. Of je je groter, of juist kleiner maakt. Je ontdekt hoe patronen in je privéleven en werk zijn ontstaan – en vooral: hoe je daar weer los van kunt komen.

EFT-i
Emotion Focused Therapy (EFT) richt zich op het aanbrengen van veranderingen ín emoties dóór emoties. Emoties zijn de drijvende kracht van je bestaan. Het zijn als het ware informatiepakketjes die je laten weten wat je moet doen.

Authentieke emoties werken als een kompas en geven richting aan je handelen. Maar vaak ben je gekwetst geraakt in die gevoelens en kun je ze niet meer authentiek ervaren en ernaar handelen. Je wordt bijvoorbeeld boos als je verdrietig bent, of andersom. Met EFT leer je terug te gaan naar de authentieke gevoelens en weer contact te maken met je behoeften.

De ‘i’ in EFT-i staat voor individueel. Er is namelijk ook een EFT-c (couples), voor echtparen, die in relatietherapie wordt toegepast.

Systemisch werk
Of je het nou wilt of niet, mensen hebben elkaar nodig. We zijn in sterke mate van elkaar afhankelijk, en dat gepaard met een natuurlijke neiging om voor elkaar te zorgen. Maar vanuit dat zorgen kunnen ook problemen ontstaan, als de balans van rechtvaardigheid en loyaliteit – van geven en nemen – in belangrijke relaties verstoord raakt. Een kind kan bijvoorbeeld op een verkeerde plek in het gezin terechtkomen als het te veel verantwoordelijkheden krijgt.

Vanuit de systemische invalshoek kunnen we kijken waar de balans verstoord is geraakt en hoe je die weer kunt herstellen. We kijken daarbij naar je gezin van herkomst en belangrijke werk-, vriendschaps- en gezinsrelaties in je leven nu.

ACT en NLP
Ter aanvulling op de bovenstaande therapievormen zet ik tijdens mijn begeleiding ook elementen in uit ACT (Acceptance & Commitment Therapy) en NLP (neurolinguïstisch programmeren).

error: Content is protected !!