Tussentijdse evaluatie

  Bij de tussentijdse evaluatie gaan we samen na of we op de goede weg zijn met het traject met betrekking tot jouw hulpvraag. Natuurlijk ben je op ieder moment welkom om je vragen en opmerkingen in een sessie ter sprake te brengen, maar met de tussentijdse evaluatie staan we een moment expliciet stil bij een aantal vragen. Zo kunnen we tijdig bijsturen, mocht dat nodig zijn.

  Het is ook een fijne manier om even stil te staan bij de stappen die je al gezet hebt, zodat je die kunt integreren. Je kunt dat zien als even de piketpaaltjes slaan langs het pad wat je loopt. Maar al te vaak gaan we daar makkelijk aan voorbij, wat jammer is, want een ontwikkelstap heeft het nodig om goed ‘opgenomen’ te worden, zodat je klaar bent voor weer een volgende stap.

  Het is aan te raden dat je je voorbereidt op een evaluatie. Daarvoor is deze vragenlijst. We nemen jouw antwoorden samen door in de volgende sessie.

  Voordat je begint, is het goed om te weten dat ik maatregelen neem om jouw privacy te beschermen. Deze website is beveiligd door een SSL-certificaat (herkenbaar aan het slotje en https:// in de adresbalk van je browser). De gegevens die je invult, worden gecodeerd naar mij verstuurd.

  Jouw naam en achternaam*

  Jouw hulpvraag of leerdoelen waarop de begeleiding gericht is, is:

  1. Wat zijn tot nu toe belangrijke inzichten en handvatten voor je geweest, waar je wat mee kunt?

  2. Welke stap, die je terug ziet in je gedrag en handelen, heb je al gezet?

  3. Wat is op dit moment het meest zinvol voor jou aan de dingen die we doen en bespreken?

  4. Wat hebben we nog niet besproken, wat zeker aan de orde moet komen?

  5. Op een schaal van 1 tot 10, waar stond je in het begin, waar sta je nu. En waar ben je dan nog niet?

  6. Wat heb je meer, of minder, nodig als het gaat om de begeleiding door mij?

  7. Vind je dat je hulpvraag, zoals je die bij aanvang hebt geformuleerd aangepast moet worden? Hoe?

  8. Wanneer zou je de begeleiding willen beëindigen? (Als je wat bereikt hebt?)

  Overige:
  Heb je nog iets op te merken of te bespreken t.b.v. deze evaluatie?

  Hartelijk dank voor het invullen van jouw antwoorden. We nemen dit in de volgende sessie samen door.