Begeleidingsovereenkomst

Met het invullen en terugmailen van het formulier ga je akkoord met de begeleiding.

Ik neem maatregelen om jouw privacy te beschermen. Deze website is beveiligd door een SSL-certificaat (herkenbaar aan het slotje en https:// in de adresbalk van je browser). De gegevens die je invult, worden gecodeerd naar mij verstuurd.

  Gegevens praktijk:
  Praktijkadres: Christiaan Krammlaan 2 te Utrecht
  Begeleiding door: Susan Vroemen, psycholoog

  Jouw gegevens:

  B. Aanpak/werkwijze
  1. In elk gesprek bepaal jij in principe de agenda. We werken per sessie met wat jij inbrengt met daarbij de focus op je hulpvraag en doelen. Je vertelt over de ervaringen die op dat moment het meest dringend of belangrijk voor je zijn in dit kader, en hoe je daarmee omgegaan bent. Het gaat dan om concrete voorvallen.
  2. Samen kijken we naar de mogelijke betekenis van de ervaringen waarover je vertelt. Ik probeer je te helpen om jezelf (je klachten, gevoelens en gedragspatronen) beter te begrijpen.
  3. De gesprekken duren 45-60 minuten. Ik creëer een leeromgeving aan de hand van (door)vragen, oefeningen, psycho-educatie. In onze gesprekken kan ik je eventueel voorstellen een oefening te doen, bijvoorbeeld een focusoefening.
  4. Aan het eind van elk gesprek bekijken we hoe je opgedane inzichten kunt vertalen naar je dagelijks leven. Ik kan je eventueel vragen om thuis bepaalde dingen te registreren of uit te proberen.
  5. Een tip is om voor jezelf kort na de sessie aantekeningen te maken van inzichten en om te reflecteren. Reflectie is een belangrijke tool die je zelf kunt toepassen als je iets wilt veranderen. Je ontvangt hiervoor een format voor een reflectieverslag met een aantal vragen die je kunnen helpen om te reflecteren. Je bent vrij om dit al dan niet te gebruiken of bijvoorbeeld enkele vragen te gebruiken die je aanspreken.
  6. Regelmatig bekijken we samen in hoeverre jouw doelen zijn bereikt. Ook bekijken we dan of de doelen nog goed geformuleerd zijn.
  7. Samen kijken we regelmatig naar het aantal gesprekken dat nog nodig lijkt te zijn. We kijken ook hoe vaak en voor welke tijdsperiode verdere gesprekken wenselijk zijn.

  C. Indicatie aantal gesprekken
  In de tweede sessie is een indicatie gegeven van het aantal gesprekken dat naar verwachting nodig is, maar hierbij is ook aangegeven dat het vaak niet precies te zeggen is hoeveel tijd er nodig is. Dat hangt van diverse factoren af: hoe lang jouw klachten al bestaan, hoe vroeg en hoe ernstig in je leven je tekortgekomen bent en welke hulpbronnen je had, en je huidige levensomstandigheden.

  D. Rechten, plichten, professionele grenzen
  Ik ben lid van het NVPA, de beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten en het RBCZ-kwaliteitsregister. Ik onderschrijf daarmee de beroepscodes van deze vereniging en het register en ben daaraan gebonden.

  Je hebt te allen tijde het recht om deze begeleidingsovereenkomst te ontbinden.