Opstellingen

Systemisch Werk of familieopstellingen gaat over op je plek zijn, over de balans van geven en nemen en over je thuis voelen in de wereld. In een familieopstelling zie je waar de energie stroomt en stokt. Het laat zien waar we (voor het eerst) ons pad verlaten hebben, en welke (oneigenlijke) rollen en taken we op ons hebben genomen.

De plek in jouw systeem is vaak bepalend voor je relaties nu
De plek die je inneemt in je familiesysteem zie je vaak weerspiegeld in je relaties met anderen; met je partner, kinderen, collega’s op je werk en vrienden. Het werkt door op hoe je geeft en of je kunt ontvangen, en op je gevoel ergens bij te horen.

Mannelijke en vrouwelijke energie
Ieder mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie komt bijvoorbeeld tot uitdrukking als je je afstemt op een ander en je intuïtie laat spreken. De mannelijke energie in het zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld staan. De dynamieken zoals we die kennen uit de relaties met onze vader en moeder hebben een grote impact op hoe we dat doen en hierin letterlijk gaan staan.

Werken met inzicht
Het systemisch werk is bekend van bijeenkomsten met grote groepen mensen waarin met representanten gewerkt wordt. Dit is niet voor iedereen een prettige werkvorm. In mijn begeleiding en workshops werk ik met verschillende systemische oefeningen die je met het Veld verbinden en waarbij we niet met representanten werken maar met symbolen, plek in de ruimte en soms met een of twee andere personen. Deze oefeningen geven heldere inzichten en werken diep door.