Begeleiding

Integratieve therapie is gericht op het ondersteunen van volwassenen* met problemen en klachten van psychische, sociale, emotionele, en relationele aard. Zowel het denken, voelen, handelen, en lichaamsbewustzijn staan centraal. Het is een methode waarmee je leert om de verbinding met je ware zelf te herstellen.

In de begeleiding leer je om weer contact te maken met je innerlijke kern en met iedere stap integreer je verloren kind- en zielsdelen en kom je steviger in je middelpunt te staan. De rode draad geeft zo rust, helderheid, stevigheid, en richting. Het geeft je een vast middelpunt, van waaruit je jouw stem laat horen.

“Susan verstaat de kunst van begeleiden om de diepere lagen in jezelf op te zoeken. Daar ontvouwen zich de beelden en signalen die je vertellen wat je te doen staat. Integer, betrouwbaar en deskundig zijn begrippen die bij haar passen.”

Praktijk Bloom is een eerstelijns praktijk. Dat betekent dat begeleiding wordt aangeboden aan mensen met lichte tot matige klachten. Zwaardere klachten, zoals zware (terugkerende) depressies (langdurige) angsten, fobieën, of verslavingen, vallen onder de tweedelijns psychologische zorg. Mocht tijdens de intake blijken dat er sprake is van een zwaardere klacht, dan bekijken we samen of doorverwijzing op zijn plaats is.

Wil je graag een keer kennis maken, of heb je vragen? Bel of mail me gerust, ik help je graag verder.

* Ik werk met volwassenen van 21 jaar en ouder.

Werkwijze

In stappen ziet een begeleidingstraject bij mij er als volgt uit:

Intake en adviesgesprek
De intake bestaat meestal uit twee gesprekken, soms aangevuld met vragenlijsten. In de intake vertel je de reden en achtergrond van je komst. Ik stel je vragen en doe eventueel een oefening met je zodat je tot de kern van je vraag kunt komen. Die vraag vormt de basis voor, en geeft richting aan het begeleidingstraject. We stellen vast of mijn werkwijze aansluit bij jouw behoeften en of het persoonlijk klikt tussen ons.

Als we besluiten om verder te gaan, dan stellen we in de tweede sessie de thema’s vast waar we mee zullen werken, en plannen de afspraken voor het traject in.

De begeleiding heeft betrekking op de door jou aangedragen hulpvraag en doelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd.

Begeleiding
In de consulten werk ik, naast het gesprek, regelmatig met ervaringsgerichte oefeningen en ik geef vaak huiswerkopdrachten mee. Het doel is dat je meer in je eigen middelpunt komt te staan, je bewust wordt van je wensen en doelen op je werk of in je privé en daar richting aan kunt geven.

Om je goed te begeleiden is het van belang dat je vertrouwen voelt, je kunt ontspannen, en plezier ervaart in onze samenwerking. Ik streef altijd naar een veilige omgeving en bedding waarin je op je gemak kunt zijn, zodat alle ruimte ontstaat voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Afronding en evaluatie
Wanneer je probleem hanteerbaar is geworden en je jouw groeistappen hebt kunnen zetten, ronden we het traject af.