Algemene voorwaarden workshops en training

Aanmelding
Je ontvangt na aanmelding een factuur die je dient te betalen conform de daarop vermelde betalingstermijn(en). Pas na ontvangst van betaling is je aanmelding definitief.

Wachtlijst 
Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht. Wanneer er een plaats vrijkomt, benader ik degene die boven aan de wachtlijst staat.

Annulering

 • Bij annulering van je inschrijving tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, worden €25,- annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht.
 • Annuleer je binnen twee weken tot 48 uur voor aanvang van de training/workshop, dan wordt de helft van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Annuleer je binnen 48 uur vóór aanvang of tijdens de training/workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum waarop ik jouw email ontvang de annuleringsdatum is. Vraag een leesbevestiging zodat je weet dat je mail ook bij mij terecht is gekomen.
 • Wanneer ik, bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden, besluit een workshop of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag teruggestort.
 • Door jouw reeds betaalde bedragen, waarop je door annulering van mijn of van jouw kant conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan je terug betaald.

Planning van workshops en trainingen

 • Wanneer een workshop of training tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om dag en planning zo veel mogelijk te laten doorgaan zoals bedoeld.
 • Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (naar rato) terug gestort worden.

Aansprakelijkheid
Ik ben niet aansprakelijk voor schade bij de deelnemer en/of Opdrachtgever:

 • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de deelnemer aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand;
 • door wijzigingen in de data, workshop of training;
 • voor schade die is ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Indien ik wel aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop mijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring
Derden kunnen aan mijn dienstverlening geen rechten ontlenen.